Algemene FAQ's

Voor een optimale functionaliteit van de Sense app adviseren wij om maximaal 6 apparaten per account te installeren. Het is mogelijk om meerdere toestellen toe te voegen maar dit vertraagt de app aanzienlijk en bemoeilijkt de interpretatie van de gegevens.

Voor professionele gebruikers: met de Renson Link desktop applicatie is er geen beperking in het aantal toestellen gekoppeld aan één Renson account. De gegevens zijn raadpleegbaar via het Renson Dashboard.

Nieuwe toestellen kan je als volgt toevoegen:

- Ga naar het hoofdscherm en klik links op de 3 horizontale streepjes

- Klik op ‘Mijn toestellen’.

- Klik op ‘Apparaat toevoegen.' Hier klik je het product aan dat je wilt toevoegen. Hierbij kan je een selectie maken tussen twee Renson devices: WAVES en/of SENSE.

Op je hoofscherm kan je via de dropdown door jouw aangesloten toestellen kunnen navigeren.

Om een nieuw apparaat te configureren, klikt u op 'add device'. Deze knop roept een wizard op om de configuratie te starten.

Opmerking: Het apparaat moet ingeschakeld zijn. Als het apparaat reeds is ingeschakeld en het verschijnt niet in de lijst, herstart het apparaat om de interne Wi-Fi van het Sense-apparaat te activeren.

De applicatie zal nu zoeken naar de Wi-Fi-netwerken van de beschikbare apparaten . Kies een apparaat uit deze lijst en ga naar de volgende stap in het configuratieproces.

Eenmaal het toestel gekoppeld is aan een gebruiker, is het mogelijk om andere gebruikers uit te nodigen via de My-Lio web portal. Op die manier kan je alle gebruikers in 1 keer toevoegen zonder dat zij zelf het toestel telkens opnieuw moeten toevoegen. Dit gaat op de volgende manier:

Surf naar: user.my-lio.eu (log in met dezelfde info die je gebruikte voor het registreren van de toestellen)

- Klik op het toestel dat je wilt delen met anderen

- Klik rechtsboven op ‘Invite users’

- Vul de gegevens in en klik op het vinkje. Je kan vervolgens kiezen of je nog meer personen wil toevoegen door te klikken op ‘+ Add user’

- Klik op ‘Invite’De toegevoegde gebruikers ontvangen elk een email met instructies. Na het downloaden van de Sense applicatie zullen de gekoppelde toestellen onmiddelijk zichtbaar zijn.

Je kan de naam van jouw toestel op 3 mogelijke manieren veranderen:

Via het My-Lio webportaal

- Ga naar: https://user.my-lio.eu en klik op 'My Devices' in de linker navigatiebalk. Op jouw scherm verschijnen al je gekoppelde toestellen.

- Klik op het potloodje in de linkerhoek van jouw apparaat en bewerk de naam.

- Sla op door op het vinkje te klikken.

Via de Renson Link desktop applicatie

- Ga naar de configuratie-instellingen van jouw toestel. Klik op de 3 puntjes naast een toestel in de lijst en selecteer 'Configure'. Geef je apparaat een nieuwe naam en klik op 'Save Configuration'. Opmerking ! Wanneer je de Renson Link tool gebruikt, zorg er dan voor dat jouw laptop verbonden is met hetzelfde netwerk waaraan de Sense apparaten zijn gekoppeld.

Via de Sense mobiele applicatie.

- De naam van het apparaat kan alleen worden gewijzigd indien je op hetzelfde netwerk zich bevindt waarmee het SENSE- of WAVES-apparaat is verbonden. Opmerking: Je kan de instellingen niet wijzigen wanneer je met 4G bent verbonden.

Dit geldt ook voor de installatiegegevens. Deze zijn alleen zichtbaar wanneer zowel jouw apparaten als jouw smartphone met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

- Ga naar het hoofdscherm en klik op de 3 horizontale balken aan de linkerkant.

- Klik op 'Mijn apparaten' en het apparaat dat je wilt hernoemen.

- Klik vervolgens op 'Installatiedetails'. Zodra je op de naam klikt, kan deze worden gewijzigd.

Je kan toestellen eenvoudig uit jouw account verwijderen via de mobiele applicatie maar je kan dit ook doen via de Renson Link desktop tool of via My-Lio webportal

Via Mijn-Lio webportaal

- Ga naar: https://user.my-lio.eu en klik op 'Mijn toestellen' in de linker navigatiebalk. Op het scherm verschijnen al jouw gekoppelde apparaten.

- Klik op het apparaat dat je van jouw account wilt verwijderen.

- In de rechterbovenhoek zie je de knop 'Unlink'. Wanneer je jouw apparaat ontkoppelt, heb je geen toegang meer tot het apparaat.

Via Renson Link

- Klik op de 3 puntjes naast een apparaat in de lijst en selecteer 'Unlink from My Lio'. Jouw apparaat wordt nu uit jouw account verwijderd.

- Als je meerdere apparaten tegelijk wilt verwijderen, kan je ook overgaan tot een bulkactie.

- Selecteer in de lijst de apparaten die je wilt verwijderen.

- Klik op 'Bulkacties' en selecteer 'Unlink from My Lio'. Alle geselecteerde apparaten worden nu uit jouw account verwijderd.

Via de mobiele toepassing Sense

- Ga naar het hoofdscherm en klik op de 3 horizontale balken aan de linkerkant.

- Klik op "Mijn apparaten" en op het apparaat dat je wilt loskoppelen.

- Klik vervolgens op 'Apparaat loskoppelen'. Vervolgens zal je een mailtje krijgen in je mailbox die zegt dat je niet meer aan het desbetreffende toestel gelinkt bent.

Wanneer je enkel gebruik maakt van de Renson Link, moet je eerst een account aanmaken via My-Lio.

Je kan ook een account aanmaken via de mobiele applicatie. Daar word je doorverwezen naar de My-Lio registratie.

Gebruik

CO2

Wanneer het toestel ingesteld is enkel als CO2-sensor, heeft de visuele LED feedback enkel betrekking op het CO2–gehalte. Andere sensoren die in het toestel aanwezig zijn, worden nog steeds gemeten en kunnen in de SENSE App geraadpleegd worden. Er worden geen symbooltjes op de display weergegeven (behalve het wolkje dat CO2 voorstelt) gezien het toestel uitsluitend als CO2–meter ingesteld is. Wanneer het toestel rood kleurt, is dat enkel en alleen veroorzaakt door een te hoog CO2–gehalte.

- Blauwe LED ring:≤ 800ppm

- Oranje LED ring:> 800 ppm & ≤ 1200 ppm

- Rode LED ring:> 1200 ppm

Deze grenswaarden (800 en 1200 ppm) zijn aanpasbaar in de settings van de app of via Renson Link.

Dit is een toestelspecifieke setting en moet dus op elk afzonderlijk toestel gebeuren in het geval meerdere toestellen aan 1 account gelinkt zijn.

Comfort Index

Alle sensoren worden op de display weergegeven en indien deze waargenomen worden: CO2, VOC, relatieve vochtigheid, temperatuur, licht en geluid. Deze sensoren vertalen zich in symbooltjes en geven op die manier aan wat de oorzaak is van een ondermaats comfort/binnenluchtkwaliteit. Dit is gebaseerd op een algemene berekening van de Comfort Index.

- Blauwe LED ring: Goede Comfort Index

- Oranje LED ring: Gemiddelde Comfort Indexte wijten aan bv. relatieve vochtigheid en VOC’s

- Rode LED ring: Slechte Comfort Indexte wijten aan bv. temperatuur en CO2

Nee, hiervoor moet het toestel geconnecteerd zijn met een wifi-netwerk. Bovendien moet ook de stekker van je SENSE steeds in het stopcontact zitten.

De Sense app is beschikbaar voor alle gebruikers. Via de mobiele applicatie kan je al jouw live-data van je toestel raadplegen. De app maakt het ook mogelijk om historische data te bekijken tot 1 week terug. Om deze te kunnen bekijken is het belangrijk dat jouw toestel is verbonden met een Wi-Fi netwerk en dat het toestel is aangesloten op het stopcontact. Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde kabel.

Het Renson Dashboard is een gratis platform voor alle professionele gebruikers van Sense. Het Renson Dashboard toont de geschiedenis van alle sensoren (tot 1 jaar terug) en geeft je de mogelijkheid om de gegevens te exporteren. Op deze manier kan je de gegevens gebruiken voor controle of eigen analyse. 

Met onze 3rd party cloud API-integratie kan Sense eenvoudig geïntegreerd worden in jouw gebouwenbeheersysteem. Deze integratie stelt bedrijven in staat om alle data van hun sensoren op te slaan voor professioneel gebruik.

Voor meer info, contacteer service@renson.be

De exacte data en historiek zijn zichtbaar in de app over een periode van 7 dagen.

Historische data kan geraadpleegd worden via het Renson Dashboard voor een periode van 1 jaar.

Neen, SENSE zal de logingegevens van het gekoppelde netwerk onthouden. Van zodra deze opnieuw stroom krijgt, zal hij automatisch zoeken naar zijn gekende netwerk. Uiteraard is het van belang dat het toestel op een plaats staat waar dit netwerk voldoende bereik heeft. Indien niet, zal het niet mogelijk zijn om de verbinding te vervolledigen. Indien het bereik voldoende is, zal het toestel automatisch connecteren.

Software updates worden automatisch uitgevoerd wanneer jouw SENSE verbonden is met het netwerk.

Na de softwareupdate hoef je niet opnieuw te connecteren. Je raakt geen gegevens kwijt.

Eindgebruiker = iedereen die het toestel en de data gebruikt.

Professionele installateur = iemand die enkel de toestellen installeert en data niet zal kunnen inlezen/gebruiken. Dit is meestal een externe partij.

Activeer SENSE door 1 seconde met je volledige hand het toestel aan te raken. Dit kan resulteren in de drie mogelijk kleuren (blauw, oranje of rood) al dan niet gecombineerd met een of meerdere iconen.

Druk op de onderste pijl.

Door gelijktijdig de bovenste en onderste pijl gedurende 1 seconde aan te klikken, kom je in het Wi-Fi menu terecht.

In dit menu zal de LED ring paars oplichten en worden er 4 pijltjes weergegeven. De bovenste pijl gebruik je als het toestel via WPS geïnstalleerd wordt. De onderste pijl gebruik je als je de Wi-Fi wilt resetten.

Dit gebeurt ofwel via deze knoppen beschrijving, via de mobiele Sense applicatie ofwel via Renson Link.

Je hoeft het SENSE toestel niet uit de app te verwijderen, maar moet wel de hele flow opnieuw doorlopen om het toestel opnieuw in te stellen.

Voor de visuele instructies ga naar FAQ’s SENSE => USAGE => Hoe kom ik manueel in het SENSE Wi-Fi menu terecht?

- Activeer SENSE door 1 seconde met je volledige hand het toestel aan te raken. Dit kan resulteren in de drie mogelijk kleuren (blauw, oranje of rood) al dan niet gecombineerd met een of meerdere iconen.

- Druk op de onderste pijl

- Klik gelijktijdig de bovenste en onderste pijl gedurende 1 seconde aan om in het Wi-Fi menu terecht te komen

- In dit menu zal de LED ring paars oplichten

- Hou vervolgens gedurende 5 seconden de onderste pijl ingedrukt. Hierdoor zal het eerder ingestelde netwerk gewist worden.

Om de Wi-Fi verbinding via de mobiele applicatie te resetten, volg de onderstaande instructies

- Ga naar de instelling van het geselecteerde apparaat en klik door totdat je bij 'Wi-Fi configuratie' komt.

- In dit menu kan je vervolgens klikken op 'Wi-Fi herconfigureren' om de verbinding opnieuw in te stellen.

Via Renson Link

- Als je jouw oestel met een ander netwerk wilt verbinden of als de inloggegevens van jouw Wi-Fi-netwerk zijn gewijzigd, kan je een toestel opnieuw configureren. Klik hiervoor op de 3 puntjes naast een toestel in de lijst en selecteer 'Reconfigure Wi-Fi'.

Je SENSE toestel kan aangesloten worden op een computer of iPad teneinde de koppeling met het wi-fi netwerk te maken. Er zijn echter geen visualisaties zichtbaar zoals in de app. De bestaande applicatie kan op een tablet geïnstalleerd worden. Echter zal deze visueel minder mooi zijn dan op een smartphone.

Wanneer je in de app op ‘huidige status’ klikt, kan je bijgevolg op het icoontje zelf drukken (bv. VOC icoontje). Hierbij wordt er meer info vrijgegeven over de sensor en zijn thresholds.

Je kan de locatie van jouw Sense-apparaat veranderen, zonder gegevens te verliezen. Wanneer je de locatie van het apparaat binnen hetzelfde Wi-Fi-netwerk wijzigt, hoef je nergens rekening mee te houden.

Wanneer je verandert naar bijvoorbeeld een andere faciliteit, moet je mogelijks de Wi-Fi-verbinding opnieuw configureren om gegevens op te kunnen halen. De historische gegevens blijven zichtbaar in de mobiele applicatie en het Renson Dashboard.

Installatie en configuratie

Wanneer je op het onderstaande scherm ‘Enkel te gebruiken als CO2 sensor’ aanklikt, zal je toegang krijgen tot de waardes en kan je deze instellen naar keuze.

Deze feedback duidt op de opstart van het toestel. Dit zal zichtbaar zijn bij het eerste gebruik of gebeurt ten gevolge van een stroomonderbreking (al dan niet doelbewust).

Na deze feedback zal je SENSE toestel opnieuw operationeel zijn zonder verlies van de settings. Dit gedrag zal na 3 volledige toeren aflopen. Indien je na de opstart actief (door met je hand over het toestel te gaan) binnen de 30 seconden LED feedback opvraagt, zal deze nog niet vertoond worden. Na 30 seconden zal deze echter wel beschikbaar zijn.

Deze feedback wijst op een update. Van zodra de update rond is, zal er een groene LED ring getoond worden. Hierna zal SENSE automatisch terug operationeel zijn. De settings blijven bewaard.

Voor de visuele instructies ga naar FAQ’s SENSE => USAGE => Hoe kom ik manueel in het SENSE Wi-Fi menu terecht?

- Activeer SENSE door 1 seconde met je volledige hand het toestel aan te raken. Dit kan resulteren in de drie mogelijk kleuren (blauw, oranje of rood) al dan niet gecombineerd met een of meerdere iconen.

- Druk op de onderste pijl

- Klik gelijktijdig de bovenste en onderste pijl gedurende 1 seconde aan om in het Wi-Fi menu terecht te komen

- In dit menu zal de LED ring paars oplichten

Wanneer het Wi-Fi icoon continu oplicht, is er sprake van opgeslagen credentials. Dit wil zeggen dat het toestel zich onmiddellijk met het Wi-Fi netwerk verbindt van zodra deze beschikbaar is. In het geval dat de Wi-Fi router zelf geen signaal kan uitzenden, kan SENSE er uiteraard geen verbinding mee maken.

Indien het Wi-Fi icoon knippert, is dit een teken dat er geen Wi-Fi credentials zijn opgeslagen en zal het toestel met andere woorden geen connectie kunnen maken.

In dit laatste geval dient – met behulp van de app – dit opnieuw geconfigureerd te worden.

- Via de mobiele app: ga naar de instellingen van het geselecteerde apparaat en ga naar het Wi-Fi-menu. Hier kan je de status van de verbinding raadplegen.

- Via Renson Link: op het hoofdscherm van de desktoptoepassing vind je een overzicht van de online status van al jouw toestellen.

- Via My-Lio: log in met je account en ga naar 'Mijn toestellen'. Als het vinkje groen is, is jouw toestel verbonden.

- Via Renson Dashboard: in het algemene overzicht op de homepage kan je ook de verbindingsstatus van jouw apparaten controleren. Als de status OK is, is jouw toestel correct verbonden met jouw netwerk.

Stop de stekker van je SENSE in het stopcontact. Het toestel zal 40 minuten zijn ‘SENSE – netwerk’ uitzenden.

Voor de visuele instructies ga naar FAQ’s SENSE => USAGE => Hoe kom ik manueel in het SENSE Wi-Fi menu terecht?

- Activeer SENSE door 1 seconde met je volledige hand het toestel aan te raken. Dit kan resulteren in de drie mogelijk kleuren (blauw, oranje of rood) al dan niet gecombineerd met een of meerdere iconen.

- Druk op de onderste pijl

- Klik gelijktijdig de bovenste en onderste pijl gedurende 1 seconde aan om in het Wi-Fi menu terecht te komen

- In dit menu zal de LED ring paars oplichten

- Klik hierna op de bovenste pijl. De LED ring zal wit oplichten.

- Ga naar je Wi-Fi router en druk hier vervolgens het WPS–knopje in:

SENSE zal vervolgens een groene LED ring tonen indien die het WPS signaal van de router goed ontvangen heeft.

Als het signaal niet gevonden werd, zal je een rode LED ring te zien krijgen.

Je kan gebruik maken van Renson Link, een desktop applicatie speciaal gemaakt voor professionele eindgebruikers.

Om een nieuw apparaat te configureren, klikt u op 'add device'. Deze knop roept een wizard op om de configuratie te starten.

Opmerking: Het apparaat moet ingeschakeld zijn. Als het apparaat reeds is ingeschakeld en het verschijnt niet in de lijst, herstart het apparaat om de interne Wi-Fi van het Sense-apparaat te activeren.

- De applicatie zal nu zoeken naar de Wi-Fi-netwerken van de beschikbare apparaten . Kies een apparaat uit deze lijst en ga naar de volgende stap in het configuratieproces.

- Authoriseer het apparaat door op één van de knoppen op het Sense-apparaat te tikken. Eenmaal geautoriseerd, zal het apparaat groen oplichten.

- In de volgende stap word je gevraagd om het apparaat te verbinden met het door jou gekozen Wi-Fi netwerk. Vul het wachtwoord in en klik op 'Next'.

Het Sense-toestel zal nu verbinding maken met het gekozen Wi-Fi netwerk en tegelijkertijd het toestel koppelen aan jouw My-Lio account.

Neen, dit is niet mogelijk en zal ook niet mogelijk zijn in de nabije toekomst.

De netwerkspecificaties voor dit toestel zijn:802.11 b/g/n @2.4GHz

De bijgeleverde custom made USB-C kabel is 1m50 lang.Hoe langer de kabel, hoe meer verlies en hoe lager de spanning die toekomt op SENSE.

Het risico bestaat dat de CO2–sensor niet meer correct kan meten. Met een langere kabel kunnen wij een optimale werking van het toestel niet meer garanderen.

- Plaats het toestel zo centraal mogelijk in de gemonitorde ruimte.

- Plaats het toestel in de “adem zone” voor de meest nauwkeurige metingen:

- Tussen de 70 centimeter en 1.8 meter vanaf de grond*

- Bij muurmontage is een hoogte van 1.5 meter vanaf de grond ideaal

- Plaats het toestel niet in de volle zon

- Plaats het toestel niet op een buitenmuur, deze muur is altijd kouder. Is de buitenmuur de enige plek voor de SENSE, plaats dan een houten plankje achter het toestel.

- Plaats het toestel niet in warme of koude luchtstromen
* Indien het toestel geplaatst wordt op een hoogte van minder dan 70 cm (zoals een salontafel), zullen de waarden enigszins afwijken. Hou hier rekening mee.

Bij de instellingen kan je de 'donkere modus' van je toestel instellen. Ga naar 'mijn instellingen', klik op 'mijn toestellen' en vervolgens klik je door op het toestel die je wenst te wijzigen. Onder de visuele set-up instellingen, kan deze functie geactiveerd worden. Deze functie is vooral handig wanneer het toestel bv. in de slaapkamer staat. Je kan hierbij de intensiteit en het tijdsinterval personaliseren naar keuze. Zo kan je instellen dat de LED ring minder intens oplicht. Er zijn drie functies die het mogelijk maken om dit te personaliseren naar keuze:

- Via de slider kan je de donkere modus aan- en uitzetten. Wanneer je de slider naar rechts schuift en deze blauw kleurt, ben je zeker dat de donkere modus geactiveerd is.

- Bij het activeren van de donkere modus, kan je ook bepalen wanneer de donkere modus uit moet staan. Via de 'stop' en 'play' knop kan je de tijd instellen. De 'stop' knop betekent dat de donkere modus op het ingestelde tijdstip niet meer actief zal zijn. De 'play' knop activeert de donkere modus vanaf het tijdstip dat deze staat ingesteld.

- Vervolgens kan je ook de intensiteit van de LED feedback bepalen. Hoe meer je de slider naar rechts schuift, hoe intenser het licht van de LED feedback zal zijn.

Standaard staat het tijdsinterval van de LED feedback van je toestel ingesteld op 30 minuten. Dit betekent dat elke 30 minuten je visueel een statusupdate krijgt over je binnenluchtkwaliteit.Via de slider kan je kiezen om jouw apparaat op te laten lichten met een tijdsinterval van 5 minuten tot maximaal een uur.

- Ga naar de instellingen van het geselecteerde apparaat en ga naar 'Visualisatie set-up'.

- In de sectie 'display feedback' kunt u verder klikken op de functie 'Repeat LED feedback'. Hier zal je het tijdsinterval van de LED op jouw apparaat kunnen configureren.

Er zijn 3 opties waaruit u kunt kiezen:

- Via de slider 'Tijdsinterval' kan je kiezen om jouw apparaat te laten oplichten vanaf een tijdsinterval van 5 minuten tot maximaal een uur.

- Continue LED-feedback is ook in te stellen via de mobiele applicatie.! Opmerking: deze functie beïnvloedt de nauwkeurigheid van de metingen m.b.t. Temperatuur, Relatieve Vochtigheid & Licht. Wij kunnen daarom geen correcte waarden garanderen van deze sensoren. Wij adviseren om deze instelling alleen te activeren indien noodzakelijk vanwege specifieke regelgeving met betrekking tot de zichtbaarheid van CO2 feedback.

- Geen herhaling of geen terugkoppeling van de LED.Indien gewenst kan ook de lichtintensiteit van de LED-feedback naar wens worden ingesteld.

Er zijn twee mogelijke manieren om de instellingen van je toestel te wijzigen: per toestel of via een bulk actie

- Per toestel: Als je het apparaat wilt configureren, klik je op de 3 puntjes naast een apparaat in de lijst en selecteer je 'Configure'. Je wordt nu naar de configuratie-instellingen geleid waar je de volgende instellingen kan aanpassen: LED tijdsinterval, LED intensiteit, naam, sensoren & CO2 tresholds.

- Via een bulkactie: Selecteer de apparaten in de lijst die je opnieuw wenst te configureren. Klik op 'Bulk Action' en kies de optie 'Configure'. Je wordt nu naar de configuratie-instellingen geleid waar je de volgende instellingen kan aanpassen: LED tijdsinterval, LED intensiteit, sensoren & CO2 tresholds.

Indien je geen gebruik wenst te maken van de globale Renson comfort index, maar je wenst slechts 1 of meerdere specifieke sensoren te visualiseren op je toestellen, dan kan dit ook.

Ga naar visuele instellingen. Klik op de gewenste sensoren. Deze zullen blauw kleuren bij selectie.

Deze instelling zal enkel geïmplemteerd worden op de LED feedback van het toestel zelf. Hierdoor zal het kleur van het toestel en de applicatie verschillend zijn.

Op dit moment voorzien we deze functionaliteit nog niet voor beide digitale producten. In de toekomst zal dit wellicht mogelijk worden gemaakt.

Het Sense product krijgt regelmatig firmware/software updates die Renson uitstuurt naar toestellen in de markt. Aangezien dit een stock product is, kan het gebeuren dat je een product ontvangt met een oudere firmware versie.

In dat geval moet het toestel eerst zijn update ophalen van onze server om goed tefunctioneren en om de configuratiestappen te doorlopen.

De app detecteert dit automatisch, en zal je onmiddellijk naar de verbindingsstappen leiden in plaats van de configuratiestappen. Het is belangrijk om eerst je apparaat te verbinden met het thuisnetwerk. Normaal gesproken duurt het ongeveer maximaal 5 minuten na verbinding voordat het apparaat zich automatisch zal updaten. De update zelf duurt 30 seconden.

Nadat de update is geïnstalleerd, kan je naar de instellingen van het toestel gaan en doorklikken naar 'Installatiedetails'. In dit menu kan je kiezen voor de optie 'Configuratie wijzigen'. Je wordt vervolgens door het configuratieproces geleid.

Problemen tijdens installatie

Een mogelijk probleem is een zwak of wegvallend Wi-Fi signaal. Meestal is dit te wijten aan het te zwakke zendvermogen van een standaard modem of router of omdat de ruimte waarin je SENSE hebt geïnstalleerd te ver verwijderd is van die router. Obstakels als betonnen muren en thermische isolatie met aluminiumfolie kunnen dit ook negatief beïnvloeden.

Indien mogelijk, verander de locatie van je router. Eventueel kan je ook de richting van de routerantenne draaien naar de plek waar SENSE is geïnstalleerd.

!Let op: Niet alle routers beschikken over een beweegbare antenne. Installeer een Wi-Fi repeater, ook wel range extender genoemd, om het Wi-Fi signaal te versterken als de oplossingen hierboven niet werken.

Controleer de volgende zaken:

- Voldoet het netwerk aan de voorgeschreven vereisten bij SENSE: 802.11 b/g/n @2.4GHz?

Indien neen, zal een ander netwerk aangewezen zijn

- Staat 4G uit wanneer er in de app gezocht wordt naar SENSE?Indien niet, probeer het opnieuw met 4G uitgeschakeld. Let op: smartphones gaan automatisch op zoek naar netwerken met internettoegang. Het Acces Point van Sense zelf is niet te vergelijken met een gewoon Wi-Fi-netwerk en bevat geen internet. Daarom zullen smartphone-apparaten altijd voorrang geven aan het zoeken naar apparaten via 4G.

- Is er correct verbonden met het netwerk (Acces Point = AP) van de Sense? Van zodra SENSE in het stopcontact zit, zendt het toestel 40 minuten een signaal uit (AP). Controleer dit door bij je Wi-Fi instellingen op je smartphone te kijken of deze verbonden is met “SENSE_......”

Indien niet, schakel dan jouw 4G uit, probeer opnieuw verbinding te maken met het Sense-netwerk en doorloop de stappen opnieuw.

Als je een iOS gebruiker bent, moet je misschien toestemming geven om te zoeken op het lokale netwerk. Om dit te controleren op je apparaat, ga naar 'instellingen', vervolgens naar 'privacybeleid' en klik op 'lokaal netwerk'.

Als je tijdens de configuratie van jouw apparaat een pop-upmelding krijgt met de melding 'Er is iets misgegaan', neem dan contact op met service@renson.be

WPA2-Enterprise slechts in beperkte mate.

Momenteel worden enkel PEAP-MSCHAPv2 en TTLS-MSCHAPv2 ondersteund.

Neem contact met ons op via service@renson.be om te zien of je netwerk compatibel is met Sense.

Sommige bedrijfsnetwerken zijn zeer complex en beschermd tegen externe communicatiestromen. Wij raden aan om een verborgen WPA2 persoonlijk netwerk op te zetten.

Dit WPA2 persoonlijk netwerk kan optioneel ook MAC filtering implementeren. Dit in combinatie met het "verbergen" van het netwerk kan een veilig alternatief zijn om de Sense apparaten gescheiden te houden van het klantennetwerk.

Het koppelen van apparaten aan een "verborgen" Wi-Fi netwerk kan alleen via de embedded pagina. Voor meer info over de embedded pagina instructies, neem contact op met service@renson.be.

Indien het zeker is dat het toestel aan het correcte netwerk gekoppeld is, zijn onderstaande zaken mogelijke oorzaken waarom het het toestel geen verbinding maakt met de server:

Volgende instelling in het netwerk moetUITstaan om verbinding te maken: BlockLAN to WLAN Multicast and Broadcast Data

Zorg ervoor dat de UDP-server op poort 49152 om apparaten in het netwerk te vinden (discovery) open is voor communicatie.

Wij ondersteunen momenteel niet het instellen van een statisch IP-adres op onze apparaten. Voor IoT-apparaten raden wij het gebruik van een DHCP-reservering aan.

Een DHCP-reservering is een vooraf ingesteld IP-adres dat door een DHCP-server wordt verstrekt op basis van het MAC-adres en aan een apparaat wordt gegeven wanneer het een DHCP-server om een IP-adres vraagt.

Je kan de MAC-adressen van jouw apparaten opvragen via service@renson.be onder vermelding van het garantienummer van het apparaat.

Wanneer jouw Sense toestel vastloopt, kan je via de factory reset knop de instellingen terug zetten op de fabrieksinstellingen (CO2 grenzen, voorkeurssensoren, donkere modus, …). Daarnaast wordt ook het Wi-Fi netwerk vergeten.Druk minstens 10 seconden op de harde factory reset button op de zijkant van het toestel (zie foto).

Hiervoor zal je een fijn staafje nodig hebben zoals bijvoorbeeld een paperclip)

Zorg ervoor dat je zeker hard genoeg en lang genoeg drukt.

Vervolgens zal er een rood knipperende LED-ring verschijnen bij het loslaten van de factory reset knop. Wanneer deze constant en groen wordt, is de reset voltooid.

Bij de laatste versie van iOS is het noodzakelijk toestemming te geven om te zoeken op het lokale netwerk. Om dit te controleren ga je in jouw toestel naar ‘instellingen’, dan naar ‘privacybeleid’ en klik je op ‘lokaal netwerk’.

Standaard is het tijdsinterval van de LED feedback van jouw toestel ingesteld op 5 minuten. Dit betekent dat je elke 5 minuten visueel een statusupdate krijgt over de binnenluchtkwaliteit.

Via de slider kan je kiezen om jouw apparaat te laten oplichten vanaf een tijdsinterval van 5 minuten tot maximaal een uur of je kan kiezen voor de permanente LED feedback instelling.

In de app kan je de waarden van je sensoren aanpassen. Voorlopig in de huidige app zal de uitleg van de sensoren en hun treshold op ‘fix’ staan.

Het aanpassen van de tresholds en aldus de kleurindicatie is volgens je ingestelde waarden enkel van toepassing op het SENSE toestel. In het dashboard van de app zal je telkens de feedback krijgen van de Comfort Index, en niet die van bv. enkel CO2 (indien je dit zou aangepast hebben in de instellingen).

! Let op: de data die getoond wordt in de app kan tot maximum 5 minuten schelen met de feedback die het SENSE toestel weergeeft.

Verdere info over Sense

Comfort Index

De RENSON COMFORT INDEX is een weergave van het 'comfort' in een bepaalde ruimte. Aan de hand van data van verschillende sensoren bepaalt Renson een indicatie van het comfort, waarbij rekening wordt gehouden met luchtkwaliteit, thermisch comfort en geluid. De Renson comfort index is geenszins een absolute waarde, maar een richtwaarde die gebaseerd is op wetenschappelijke analyse van factoren die het binnencomfort beïnvloeden, zoals CO2, temperatuur, relatieve vochtigheid, VOCs, geluid, etc.

Licht

Dit aspect beïnvloedt een persoon zijn welzijn, maar ook het gebruik van licht is in de omgeving belangrijk. De juiste lichthoeveelheid is noodzakelijk om efficiënt te werken, ons te motiveren maar niettemin een positieve en creatieve atmosfeer te gaan creëren. Een te hoge lichtintensiteit kan ook leiden tot oogvermoeidheid en migraine, die bijgevolgonze productiviteit en focus gaan verhinderen.

Geluid

De intensiteit van geluid en lawaai beïnvloedt ons dagelijkse leven en geluk. De sensor bepaalt het geluidniveau (in dB), hetgeen wat niet altijd hoorbaar is voor het menselijk gehoor. Op deze manier wordt het akoestisch comfort gegarandeerd.TemperatuurDe temperatuur beïnvloedt meer dan alleen uw comfort. Het kan ook invloed hebben op uw prestaties, de kwaliteit van uw slaap en het goed functioneren van uw immuunsysteem om ziekteverwekkers te bestrijden.

Relatieve luchtvochtigheid

De Relatieve Vochtigheid is de verhouding van het vocht dat zich in de lucht bevindt. De RV kan zowel te laag als te hoog zijn. RV kan invloed hebben op het ontstaan van luchtweginfecties en allergieën, evenals op het vochtgehalte in de buurt van koudebruggen (gebouw).

VOC (Vluchtige Organische Stoffen)

VOS of vluchtige organische stoffen zijn gassen afkomstig van spuitbussen, schoonmaakproducten, de uitstoot van meubels, lijm of andere bouwmaterialen. Deze kunnen op korte en lange termijn gezondheidsproblemen veroorzaken.

CO2

CO2 is een stof die we uitademen en die gebruikt wordt als maat voor luchtverversing binnenshuis. Het CO2-gehalte kan snel oplopen tot een ongezond niveau en kan hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen veroorzaken.

Ja, maar het is meer dan CO2-meter. SENSE heeft naast CO2 nog 5 andere sensoren.

Je hebt zelf de keuze hoe je toestel wil gebruiken: uitsluitend als CO2–meter of als Comfort monitor die ook de andere factoren in kaart brengt. Dit laatstgenoemde is de Comfort Index.

De SENSE display geeft een kleurenfeedback die aanzet om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld: scherm kleurt rood = actie = extra verluchten. Indien je wilt weten hoe hoog de ppm waarde juist is, kan je de applicatie raadplegen.

Het aflezen van exacte data op het toestel zelf is niet mogelijk, maar je kan dit wel raadplegen in de app.

Neen, de enige link met deze deeltjes is de hoeveelheid CO2 die in de lucht hangt. Deze kan je dan linken met een al dan niet verhoogde hoeveelheid van de aerosolen.

Het retourbeleid kan verschillen tussen Renson en klanten van Renson. Neem contact op met de winkel/partner waar je je toestel hebt aangekocht om het juiste retourbeleid na te gaan.

Je factuur is je garantiebewijs. Als ook de autorisation key is jouw persoonlijk toestelnummer. Het is belangrijk deze steeds bij te houden.

Dit staat op de leaflet alsook op het toestel zelf:

Neen, er is geen versie beschikbaar die werkt op batterijen. Stroom via een usb-c kabel is nodig om de goede werking van alle sensoren te garanderen.

Je kan er wel altijd een powerbank op aansluiten.

Een kleine powerbank van 1200mAh zal tussen de 6 à 12h goede werking garanderen. Een krachtiger exemplaar van 10000mAh kan in normale werking wel een dag of 4 voldoende stroom leveren.

De CO2-sensor is in de fabriek gekalibreerd en kalibreert zichzelf tijdens het gebruik. Door mechanische belasting, montage,... kan de CO2-waarde bij het opstarten te hoog zijn.

Hieronder de uitleg van de fabrikant:"The sensor is shipped from the factory with empty ABC buffer. Following generic algorithm and default timing after the first startup the sensors will start saving data in the memory of ABC buffer every 4 hours. On the first 24th hour of continues operation the sensor will do first correction based on first 6 datapoints, after that the sensor will be increasing amount of data points until the ABC buffer is filled with the data."

De sensoren moeten zichzelf 'kalibreren' telkens wanneer je het apparaat in een nieuwe ruimte installeert. De sensor zal zichzelf automatisch aanpassen op basis van de laatste 14 dagen. Wij houden altijd rekening met een periode van 7-14 dagen. Deze periode is om ervoor te zorgen dat bij slechte ventilatie de CO2-basiswaarde in de gebruiksfase niet systematisch stijgt. Indien reeds historische gegevens beschikbaar zijn, zou de ijking op zich niet lang mogen duren.

Om nauwkeurige metingen te verkrijgen, wordt de CO2-meter automatisch gekalibreerd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de CO2-concentratie ten minste eenmaal per week daalt tot 400 ppm (de CO2-concentratie van de buitenlucht). Om deze kalibratiemethode goed te laten werken, moet u de ruimte dus minstens één keer per week goed ventileren.

Het is belangrijk dat het toestel steeds geconnecteerd en in de stroom blijft (althans de eerste week) anders kan de sensor zichzelf niet in kalibratie houden!

Dit is voor alle sensoren 5 minuten.

Elke sensor meet elke 30 seconden een datapunt. Deze info kan worden afgelezen op het live-data overzicht in de mobiele applicatie.

De datapunten (om de 30 seconden) worden verzameld en elke 5 minuten naar onze server gestuurd.

De historische data vind je terug in de mobiele applicatie door middel van grafieken. Deze grafieken worden gemaakt door het gemiddelde te nemen van de ontvangen datapunten om de 30 seconden. Om deze grafiek te maken berekenen we elke 5 minuten een gemiddeld datapunt.

Het bereik van de CO2-sensor gaat tot 250m2.