Refund policy

HERROEPINGSRECHT

De consument-Afnemer (de “Consument”) heeft het recht aan Renson mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de Consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Renson.

Indien de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Renson aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.

Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Renson behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Voor een retour dient de Consument de volgende procedure te volgen:

 • Stap 1: contacteer webshop@renson.be met een ondubbelzinnige verklaring dat u de overeenkomst wenst te herroepen, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering en vermeld uw ordernummer. U kan hiervoor indien gewenst gebruikmaken van onderstaand modelformulier. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen.
 • Stap 2: verpak de goederen voor u ze terugstuurt. De goederen alsmede de accessoires dienen onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking op kosten van de consument te worden geretourneerd. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 • Stap 3: druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).
 • Stap 4: mocht u vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan dient u de goederen binnen de 7 dagen na ontvangst van de retourinstructies terug te sturen naar ons. De verzenddatum geldt als controle.
 • Stap 5: als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal u binnen de 30 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Enkel online gekochte goederen op de Renson online shop  kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

Modelformulier voor retours

Gelieve dit formulier in te vullen en te verzenden naar webshop@renson.be indien u uw aankoop wenst te retourneren.

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Telefoonnummer
 • Ordernummer
 • Artikelnaam of nummer van het product dat u wenst terug te zenden
 • Reden voor terugzending?
 • Aanvullende opmerkingen?

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.